Een infectie is zo gebeurd

Inzepen en ontsmetten

Voorkomt en behandelt keelinfecties

 • Hoe werkt iso-Betadine®?
 • Wat is het voordeel van de bruine kleur van iso-Betadine®?
 • Maakt iso-Betadine® vlekken?
 • Waarom een wonde ontsmetten?
 • Wat zijn de risico’s als de wonde niet snel ontsmet wordt?
 • Wat zijn de 3 stappen van wondverzorging?
 • Hoe iso-Betadine® Germicide Zeep gebruiken biij atleetvoet?
 • Wat is atleetvoet? Hoe kan men het herkennen? Hoe kan atleetvoet voorkomen en/of behandeld worden?
 • Mag iso-Betadine® gebruikt worden tijdens zwangerschap en tijdens borstvoeding?
 • Bestaan er onverenigbaarheden met andere ontsmettingsmiddelen bij het gebruik
  van iso-Betadine®?
 • Kan iso-Betadine® tot allergische reacties leiden?
x x

Zonder voorschrift beschikbaar in de apotheek, iso-Betadine® is een geneesmiddel op basis van polyvidonjodium. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 30 maand. Niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. De bijsluiter aandachtig lezen. Voor uitwendig gebruik. Vraag raad aan uw apotheker of arts.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Mylan EPD bvba/sprl – B-1560 Hoeilaart

INFO-PUB-2020-148, Date of creation 03/2020