1. De wonde en de wondrand bij voorkeur met een antiseptische zeep reinigen (bv. iso-Betadine Germicide Zeep). Goed spoelen. 

3 stappen van wondverzorging - Stap 1

2. De wonde en de wondrand ontsmetten met een ontsmettingsmiddel (bv. iso-Betadine Dermicum of iso-Betadine Gel).  

3 stappen van wondverzorging - Stap 2

3. De wonde met een verband beschermen

Enkele raadgevingen:

  • Ontsmet de wonde steeds van het centrum naar de buitenzijde toe om te vermijden dat micro-organismen, die zich aan de buitenzijde van de wonde bevinden, in de wonde terechtkomen.
  • Dep de wonde (wrijven is pijnlijk en kan de weefsels beschadigen) met een kompres en nooit met watten.
  • Raadpleeg steeds uw geneesheer indien een wonde “ernstig” is, m.a.w. wanneer ze groot of sterk bevuild is, wanneer een ernstige bloeding optreedt of wanneer kwetsbare plaatsen geraakt zijn zoals het oog, het gelaat, de hand, de ano-genitale streek …
  • De verzorger moet zorgvuldig zijn handen wassen, bij voorkeur met antiseptische zeep.
  • Vermijd elk contact met het bloed van de gewonde persoon.

Bent u gevaccineerd tegen tetanus?

  • Tetanus is een ernstige ziekte met mogelijke fatale afloop die ontstaat door de ontwikkeling van tetanusbacillen (bacteriën). Iemand die gevaccineerd is tegen tetanus loopt geen gevaar de ziekte te krijgen.
  • Met deze vaccinatie moet reeds vanaf de leeftijd van 2 maanden worden gestart.
  • Deze vaccinatie moet tenminste om de 10 jaar worden herhaald.
  • Een vaccinatiekaart, of nog beter een meer complete gezondheidskaart (bv. Lifebadge), welke ook de vaccinaties bevat, kan zeer nuttig zijn in geval van een ongeluk. Deze kan zich best bij uw identiteitskaart of paspoort bevinden.