Eerst water, de rest komt later

  • Koel de brandwonde af door er gedurende 20 minuten water op kamertemperatuur te laten overstromen (geen ijskoud water).
  • Ontsmet met iso-Betadine Gel.
  • Dek de wonde af met een steriel verband.
  • Het is belangrijk gevaccineerd te zijn tegen tetanus.

Opgelet:

  • Gebruik nooit boter, olie, melk of andere voedingsmiddelen op brandwonden.
  • De ernst van de pijn is geen maatstaf voor de ernst van de brandwonde: integendeel, hoe dieper de brandwonde, des te minder pijn u voelt!
  • Raadpleeg steeds een gespecialiseerd centrum bij ernstige brandwonden.