Onze huid vormt een natuurlijke bescherming tegen aanvallen van micro-organismen. Bij een wonde verdwijnt deze beschermlaag en kunnen de micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels) het lichaam binnendringen. Het is bijgevolg heel belangrijk om de wonde te ontsmetten (ongeacht de omvang of de diepte ervan) om de micro-organismen, die er zich bevinden, te vernietigen. Men moet de wonde zo vlug mogelijk ontsmetten. Een besmette wonde veroorzaakt pijn, roodheid en kan na een bepaalde tijd etter afscheiden.